Lenormand kombinacije: Djetelina+Lijes

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom.

Ovo je vrlo nezgodna kombinacija ako se pitanje tiče ljubavi. Gledati li ovo kroz ljubavni tarot, ljubav kao izvor sreće to više neće biti. Može doći do odvajanja od voljene osobe. Istina je da je izvor nove sreće na vidiku. Može se raditi o novoj ljubavi, ali prelazak u tu novu fazu bit će jako bolan.

Djetelina i Lijes u otvaranju označavaju period u kojemu će biti malo ili nimalo sreće. Ako je pitač do sada bio zadovoljan s nekom situacijom, odnosom i tome slično, tome će uskoro doći kraj. Ovo definitivno nije ugodna kombinacija. Iz sreće se ide u nesreću.

Na unutarnjem planu označava da će se pitač početi drugačije odnositi prema sreći. Drugačije će ju shvaćati, ono što mu je prije bilo važno, što ga je činilo sretnim, više neće. Koliko god bolno ovo bilo, morat će se kroz takvo iskustvo proći.

Na poslovnom planu, ista stvar. Postojeći posao više neće pružati zadovoljstvo. Morat će se napraviti mjesta za nove projekte. Kod pitača će postojati potreba za rizikom. Toga se treba čuvati. Ovdje ima previše rizika. Pogotovo ako je pitač imao problema sa zakonom sada ne bi bilo pametno ulaziti u isuviše riskantne poslove. Period će biti dobar za pokretanje posla, za poslovno partnerstvo, ali morat će se biti na oprezu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 1 =